”Advokatsamfundet visar en oroande brist på insikt”

dn black c305c7680133f3d914c29c82231a02483


Parallellt med att omfattningen av den organiserade brottsligheten blivit alltmer påtaglig i vårt samhälle har fallen med så kallade gangsteradvokater blivit tätt belysta.

I min tidigare roll som åklagare såg jag hur dessa förekommer frekvent i så kallade gängmål och att detta utgör ett rejält hinder i brottsbekämpningen. Jag har upprepade gånger kritiserat Advokatsamfundet för att inte ta detta problem på tillräckligt stort allvar och att dess högsta företrädare ihärdigt refererar till problemet som “isolerade exempel”.
Advokatsamfundet fortsätter i sin artikel på DN Debatt att avfärda kritiken och talar om “populistiska berättelser”, samtidigt som de anklagar mig själv för att vara “okunnig”. I samma artikel presenteras en ny åtgärd – ett krav på fem års erfarenhet av försvarsuppdrag för att kunna åta sig uppdrag i de allvarligaste brottmålen. Åtgärden motiveras av att bristande erfarenhet ökar risken för att advokater inte besitter den yrkesmognad som behövs för att sätta gränser och stå emot påtryckningar.

Jag hoppas att samhällets företrädare inte är naiva och tror att problemet med gangsteradvokater kan lösas med etikkurser.

Formuleringen i debattartikeln blottar en oroväckande brist på insikt om den allmänt ökande infiltrationen av kriminella aktörer i alla delar av samhället. Här exponeras inte bara advokatkåren utan även andra viktiga delar av vårt samhälle berörs.
Vi kan alltför ofta läsa om hur anställda vid olika myndigheter, även inom rättsväsendet, ertappas med kriminella motiv som utgör stora hot mot samhället. Vi ser samma problem i näringslivet, som beskrivs av kriminologiprofessorn Amir Rostami i sin nya rapport “Criminal entrepreneurs”. Han använder också ordet “maffia” för att beskriva delar av den organiserade brottsligheten i Sverige.
Från regeringens sida På flera fronter har vi lagt om arbetet mot arbetsplatsbrottslighet. Vi har bland annat gett Delegationen mot arbetsplatsbrott i uppdrag att föreslå åtgärder specifikt riktade mot så kallade reglerade yrken, såsom advokatkåren, där arbetsplatsbrottsligheten bedöms innebära särskilt stora risker för vårt samhälle.
Från och med den 1 juli river vi också många av de sekretessbarriärer mellan myndigheter som omöjliggör ett effektivt brottsbekämpande arbete.
Liberalerna driver ytterligare frågan om att införa ett nytt brott, “obstruction of justice”, för att öka möjligheterna att ta tag i problemet med just brottsjurister.

Angående advokatkåren Det finns dock särskilda svårigheter att få tillgång till kriminella aktörer. En fri och oberoende advokatkår är en grundläggande grund i vår rättsstat, och titeln advokat kommer därför med särskilda privilegier och sekretessbestämmelser. Av denna anledning räcker det inte med att vi flyttar arbetet från politiken. Det är helt nödvändigt att även Advokatsamfundet utan skygglappar mobiliserar med full kraft utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut.
Jag hoppas att samhällets företrädare inte är naiva och tror att problemet med gangsteradvokater kan lösas med etikkurser eller åtgärder mot professionell omognad.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen