Debatt: Driv på för investeringar och konkurrenskraft

Debatt Driv pa for investeringar och konkurrenskraft scaledimage.php?type=preview&uuid=71f0db89 6806 503e 8f52

Tyvärr kan vi konstatera att den långsiktiga trenden har varit att Sverige tappat produktivitet och tillväxt och därmed också ranking, så att vi nu halkat ner till en tolfte plats i den nämnda välståndsligan, skriver Anna Hedberg.

Sedan 1970-talet har Sverige tappat i OECD:s välmående och även om företag och hushåll just nu är lite mer optimistiska förväntas Sverige vara bland de länder i EU som har lägst tillväxt 2024. Svenskt Näringsliv har länge hävdat att det är nödvändiga reformer för tillväxt och nu är det hög tid att sluta “trampa vatten” och istället driva på investeringar och konkurrenskraft.

I början av 1970-talet låg Sverige på fjärde plats i OECD:s så kallade välmående, som mäter länders köpkraftsjusterade BNP per capita. Tyvärr kan vi konstatera att den långsiktiga trenden har varit att Sverige tappat produktivitet och tillväxt, och därmed även ranking, så att vi nu halkat ner till en tolfte plats i den nämnda välståndsligan. Frågan man kan ställa sig är varför det är så viktigt med tillväxt för att få igång Sverige.

För att finansiera det inom offentlig sektor handlar det inte i första hand om hur man fördelar kakan eller hur mycket skattehöjningar politikerna kan få igenom, det handlar snarare om hur vi gör kakan större.

Antag att vi skulle kunna öka den genomsnittliga tillväxttakten av BNP i Sverige med 0,5 procentenheter per år de kommande 15 åren. Då skulle skillnaden i tillväxt öka exponentiellt och uppgå till ytterligare 1 505 miljarder kronor. Den tårta som skulle delas ut i vårt land skulle därmed bli betydligt större och kunna användas inom många områden: polisens insatser mot brottslighet, stärka försvarets insatser i en utsatt situation säkerhetspolitiskt och givetvis även stärka välfärden och ge en ev. väg ut ur krisen för den offentliga sektorn. Sverige har i grunden en bra utgångspunkt och vi behöver se framtiden an med tillförsikt.

Tillväxtskapande investeringar och reformer behövs för långsiktigt hållbara lösningar. Den gröna omställningen och klimatåtgärderna kräver investeringar. Näringslivet har redan påbörjat ett skifte för att fasa ut fossila bränslen till förmån för mer hållbara alternativ.

Sverige kan och vill leda omställningen och då behövs en kraftig utbyggnad av elinfrastruktur och fossilfri elproduktion. Beslut och tillståndsprocesser behöver effektiviseras så att utbyggnaden kan förse hela landet och verksamheter med el där och när det behövs.

Infrastrukturen är livsnerven för väl fungerande transporter och för att upprätthålla goda handelsrelationer både inom och utom landet. Väg- och järnvägsnätet är för närvarande kraftigt underutvecklat och måste rustas upp så snart som möjligt. Då kan näringslivets behov tillgodoses genom att varuleveranser sker i tid och att persontransporter och arbetspendling förbättras.

Att genomföra fysiska investeringar kräver naturligtvis personer med kompetens som kan göra jobbet. För närvarande är ett av näringslivets största hinder för tillväxt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. Därför behövs en lång rad åtgärder för att förbättra matchningen mellan företagens efterfrågan och den kompetens som levereras från de olika utbildningsnivåerna.

Det behövs bl.a fördjupa arbetet med att stärka kvalitet och kunskap i svensk skola, utbilda fler i de yrken som faktiskt efterfrågas, lära fler att bli företagare och stärka Sveriges attraktionskraft för internationella talanger/experter m.m.

Lösningarna finns i näringslivet, men politiken skapar förutsättningarna. Många insatser är angelägna och vi behöver fokusera på ekonomisk tillväxt för att bli vinnare i den gröna omställningen, öka attraktionskraft och konkurrenskraft och skapa framtidens Sverige.

Anna Hedberg

Regionchef, Företagsekonomin Värmland


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen