Debatt: Högt söktryck till folkhögskolan – men färre får möjlighet att studera

Debatt Hogt soktryck till folkhogskolan – men farre far mojlighetimage.php?type=preview&uuid=3c336470 238e 5cf7 ab31

Behovet av utbildning är stort, men folkhögskolan tvingas minska antalet utbildningsplatser. Regeringen måste använda hela det svenska utbildningssystemet för att kunna lösa kompetensförsörjningen, skriver Olle Westberg.

Den demografiska trenden gör att färre behöver försörja allt fler. Kompetensförsörjningen är därför en central samhällsutmaning. Men samtidigt som arbetsgivarna har stora rekryteringsbehov är många arbetslösa. De arbetslösa har inte den kompetens som efterfrågas. Utbildning för fler är därför nödvändig för att möta arbetsmarknadens behov.

Utbildningsformen folkhögskola är en självständig, framgångsrik och rikstäckande utbildningsform som varit en oförytterlig del av det svenska utbildningslandskapet sedan 1868. Den är en del av lösningen på kompetensförsörjningen, då nästan alla som avslutat sina studier kl. folkhögskola gå direkt i arbete eller studera vidare på framför allt högskola/universitet. Söktrycket är också högt; antalet sökande är betydligt fler än antalet utbildningsplatser.

Folkhögskolan är också viktigt lokalt och regionalt. Det regionala ekonomiska fotavtrycket, i form av konsumtion av varor och tjänster, är så stort som över 50 miljoner kronor per år och skola. Men samtidigt som resten av utbildningsväsendet får resurser för att utöka sin verksamhet, tvingas den ideella folkhögskolan minska antalet utbildningsplatser.

Anslagsnivån för folkhögskolorna i statsbudgeten för 2024 innebar färre utbildningsplatser. Folkhögskolan omfattas inte heller av regeringens satsning på yrkesutbildningar, bara Yrkesutbildningen och yrkeshögskolan byggs ut med fler utbildningsplatser.

En jämförelse visar att 25 procent av studenterna på yrkeshögskolan hoppar av sin utbildning. Andelen avhopp från Yrkesvux är 14 procent. För deltagare i yrkesutbildning på folkhögskola är motsvarande siffra 5 procent.

Vidare faller examenstalet vid yrkeshögskolan och är den lägsta sedan 2010; 67 procent och en stor del av statsbidraget till Yrkesvux används aldrig av kommunerna. Utbildningsformen folkhögskola är betydligt effektivare där de resurser som avsatts också används.

Flera viktiga instanser är med rätta kritiska till regeringens utbildningspolitik. Riksrevisionens granskning visar på brister i regeringens styrning och utformning av satsningar på yrkesutveckling. Riksrevisionen anser att folkhögskolan är viktig för personer med kort utbildningsbakgrund, men att regeringens politik inte når fram till dem.

Finanspolitiska rådet granskning visar att regeringen måste bli bättre på att omsätta forskning och beprövad erfarenhet till faktiska åtgärder; det är riskabelt att förlita sig på yrkesutbildning på Komvux. Lösningen på arbetslösheten innebär vuxenutbildning och att resurserna där verkligen används.

Alla är nog överens om att fler behöver utbildning, men den framgångsrika folkhögskolan präglad av ett högt söktryck tvingas minska antalet utbildningsplatser. Färre får därmed möjlighet att senare gå direkt till jobbet eller påbörja högskolestudier. Regeringen ska fullt ut använda alla delar av det svenska utbildningssystemet för att höja utbildningsnivån i samhället och därmed lösa kompetensförsörjningen. Folkhögskolan är en del av lösningen på denna utmaning.

Olle Westberg

Generalsekreterare, Association of Movement High Schools (RIO)


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen