Debatt: Lyssna på forskningen och stärk äktenskapet

Debatt Lyssna pa forskningen och stark aktenskapet scaledimage.php?type=preview&uuid=0faf69ef b56e 5e83 87d9

Resultaten understryker också vikten av äktenskapets kvalitet och betonar behovet av att samhället stödjer äktenskapet och agerar för att motverka skilsmässa, skriver André Juthe och Per Ewert.

Att följa nyhetsflödet i vår tid är sällan uppmuntrande. Gängvåld, bombdåd, psykisk ohälsa, droganvändning – i område efter område galopperar utvecklingen åt fel håll. Politiker söker desperat efter lösningar. Men det kanske viktigaste svaret är närmare än de flesta inser – hemma, i familjen.

Det moderna Sverige har en extremt framträdande värdekultur där den självständiga individen prioriteras högt, samtidigt som traditionell familjetillhörighet och äktenskap ses som begränsande. En rapport från Clapham Institute visar dock att traditionellt äktenskap är avgörande för hälsa och välbefinnande för både individer och samhället som helhet. Dessa slutsatser bör beaktas av politiker och myndigheter.

Clapham Institutes nya rapport “The Good Family” är en paraplyöversikt över familjeforskningen i världen. En sådan översikt ger starkast möjliga evidens inom ett forskningsområde, eftersom den sammanfattar och analyserar flera systematiska översikter inom ett specifikt ämnesområde – översikter som i sin tur har genomfört en grundlig analys av relevant forskning för att ge bästa möjliga förståelse för ämnet.

Hur man skriver en debattartikel

Vår rapport sammanfattar och analyserar det övergripande forskningsläget om sambandet mellan äktenskap och välbefinnande. Den omfattar forskning från olika delar av världen och visar att äktenskapet har en betydande positiv effekt på både makarnas fysiska och psykiska hälsa.

Det dyker också upp att stabila äktenskap har direkta positiva konsekvenser för barnen i familjen, inklusive minskad risk för brott, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sexuella övergrepp och tonårsgraviditet samt förbättrad inlärningsförmåga och skolprestationer. Resultaten understryker också vikten av äktenskapets kvalitet och betonar behovet av att samhället stödjer äktenskapet och agerar för att motverka skilsmässa.

Forskningen visar alltså att äktenskapet har en betydande positiv inverkan på hälsa och välbefinnande – oavsett land eller kultur. Det väcker intressanta frågor om varför äktenskap och traditionella familjestrukturer visar sig ha en så positiv effekt på både psykiskt och fysiskt välbefinnande, oavsett samhälle och kultur.

Samtidigt har vi, särskilt i Sverige, sett en kraftfull individualistisk trend, där politiken har främjat individualism på bekostnad av familjens gemenskapsband. Detta står dock i skarp kontrast till vad forskningen visar om familjers, individers och samhällets välmående.

Eftersom forskningen ger så tydliga slutsatser bör samhället agera mer för att stödja familjen, särskilt i form av traditionella äktenskap som har visat sig vara mest framgångsrika för vuxna, barn och samhället som helhet. Här är några rekommendationer för beslutsfattare i Sverige:

● Återinför det traditionella begreppet frihet, där sann frihet innebär utveckling av moral och dygd genom interaktion med andra människor, snarare än ren autonomi.

● Öka resurserna för familjestärkande verksamhet inom kommunernas socialförvaltningar och göra det accepterat att i tid söka hjälp hos familjeterapeuter.

● Ge familjer ekonomisk frihet att själva bestämma fördelningen av arbete och familjeliv och avsluta skattefinansierat stöd till organisationer som motsätter sig traditionella familjenormer.

● Granska det moderna individualistiska projektet kritiskt och värna istället familjen och äktenskapet som samhällets grundläggande enhet, i enlighet med vetenskapliga bevis. Detta skapar en god framtid för både individer och samhället i stort.

André Juthe

Fil dr i argumentationsanalys, författare till rapporten “Den goda familjen”

Per Ewert

PhD i politisk historia, chef för Clapham Institute


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen