DN/Ipsos: Så väl har regeringen levt upp till sina vallöften

c4c302eb 0ad1 44f0 8b99 7c9a3cb1b718


Inför valet 2022 stod el- och bränslepriserna högt på den politiska dagordningen och alla partier hade någon form av förslag för att underlätta för hushållen. Efter valet hamnade regeringspartierna och Sverigedemokraterna i en svekdebatt då varken priserna på pumpen eller det utlovade elstödet levererades i den utsträckning de lovade i valrörelsen.
Men när DN/Ipsos nu frågar väljarna hur de ser på regeringens vallöften är det fler än tidigare som är nöjda med just de frågorna. Endast 7 procent av de tillfrågade tycker att regeringen i liten utsträckning levt upp till vallöften, nämner lägre bränslepriser och 4 procent tycker likadant om el- och energifrågor. Det är klart bättre siffror än vid tidigare mätningar (se faktaruta).
– Det är helt klart att väljarna har sett att här har de faktiskt levererat, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Men överlag är det fortfarande en majoritet av de tillfrågade som anser att regeringen inte har levt upp till sina vallöften. I DN/Ipsos-undersökningen svarade 44 procent att regeringen i liten eller mycket liten utsträckning levde upp till sina vallöften. Endast 25 procent av de tillfrågade anser att regeringen har infriat sina vallöften i hög eller mycket hög utsträckning.

Har regeringen levt upp till sina vallöften?

Mätperiod 4–16 juni 2024 (nov 2023 inom parentes).

Har regeringen levt upp till sina vallöften?

Fråga: Inför riksdagsvalet gav alla partier olika vallöften. Om man tittar på partierna som styr Sverige (M, L, KD, SD), i vilken utsträckning upplever du att de lever upp till de löften de gav inför valet? Grafik: DN Källa: DN/Ipsos

Enligt Nicklas Källebring är det främst oppositionspartiernas sympatisörer som anser att regeringen har misslyckats med att infria sina löften. Samtidigt verkar de regeringstrogna väljarna ha blivit mer positiva till hur regeringen lever upp till valrörelsens löften.
– Mer än hälften av Tidöpartiernas väljare tycker att de har levt upp till vad de lovat. Och det är ett bra första steg för en regering att få en majoritet av sina egna väljare att tycka att man lever upp till sina vallöften, säger Nicklas Källebring.
Men det finns också andra områden där väljarna alltmer anser att regeringen inte lever upp till sina vallöften. 15 procent av dem som tycker att regeringen har misslyckats med vad den lovat nämner miljö- och klimatfrågor. Det är nästan dubbelt så många som i förra undersökningen.
Vård och äldreomsorg är också ett område där väljarna anser att regeringen inte har gjort vad den lovat. 14 procent av dem som anser att regeringen endast i liten utsträckning har levt upp till sina vallöften nämner dessa frågor, jämfört med 5 procent i novembermätningen.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Foto: Lotta Härdelin

Kriminalpolitik är det område där väljarna är mest nöjda med hur regeringen lyckats leverera i förhållande till vad de sa innan valet. Men det är en liten minskning av siffrorna jämfört med tidigare mätningar. I november svarade 47 procent av dem som tycker att regeringen har levt upp till sina vallöften att den har levererat inom kriminalpolitiken, jämfört med 44 procent i den senaste mätningen. En ännu större nedgång ses när det gäller migrations- och integrationspolitiken.
– Det är fortfarande så att majoriteten är kritiska till i vilken utsträckning regeringen har levt upp till sina vallöften. Kritiken handlar mycket om miljö och klimat, men också om kriminalitet och sjukvård, säger Nicklas Källebring.

Fakta.Fler tycker att regeringen levererar på bränslepriserna

Så många anser att regeringen i liten utsträckning (procent) har levt upp till sina vallöften:

Bränslepriser

november 2022 november 2023 juni 2024

35 22 7

Elektrisk energi

23 12 4

Miljö och klimat

11 7 15

Kriminalpolitik

5 18 22

Vård och omsorg

2 5 14

Fakta.Det var så undersökningen gjordes

● Ipsos har genomfört 1 127 intervjuer med röstberättigade under perioden 4-16 juni. Baserat på ett slumpmässigt urval har 427 intervjuer genomförts via sms-länk till en webbenkät. 700 digitala intervjuer genomfördes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med kvoturval är att säkerställa respondenternas representativitet. Eftersom kvoturval tillämpas kan felmarginaler inte beräknas på traditionellt sätt.

● Respondenterna fick svara: Inför riksdagsvalet gav alla partier olika vallöften. Om man tittar på partierna som styr

Sverige (M, L, Kd, ​​Sd), i vilken utsträckning upplever du att de lever upp till de löften de gav inför valet? samt Vilken fråga eller vilket område är det främst du anser att vallöften har levts upp till i smått/stort

utsträckning?

● För mer information om urval, bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen