Experten kritisk till lagförslag om koranbränning

06 koran 1080.1


Koranbränningarna som hölls i Sverige förra året orsakade flera våldsamma protester i muslimska länder. Svenska ambassaden i Bagdad stormades och terrorhotnivån i Sverige höjdes. Regeringen tillsatte en utredning för att se över polisens möjlighet att, med hänsyn till Sveriges säkerhet, besluta om tillstånd för allmänna sammankomster som demonstrationer, skriver TT.

Efter utredningen lade justitieminister Gunnar Strömmer (M) tre olika förslag på hur en ny lagändring skulle kunna stoppa koranbränningar.

Presenterar tre olika förslag

Det första förslaget innebär att polisen kan fastställa tid och plats eller stoppa en sammankomst som utgör en fara för brott i Sverige, som hotar landets säkerhet eller hotar svenska intressen utomlands.

Det andra förslaget är att polisen, med hänsyn till Sveriges säkerhet, ska få besluta om andra villkor där man till exempel kan förbjuda vissa uttrycksformer under sammankomsten, som att bränna en bok.

Det tredje förslaget ger polisen en starkare rätt att besluta om tid och plats för en sammankomst.

– Det här innebär de facto att det blir straffbart att bränna Koranen på allmän plats. Vi får ett förbud mot att bränna heliga böcker som kan tänkas skada Sveriges intressen utomlands eller skada Sveriges säkerhet, säger Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert.

Och han är kritisk till det nya lagförslaget.

– Det här är en väldigt radikal och långtgående inskränkning av demonstrationsfriheten, vilket är en grundläggande rättighet. Dessutom finns det mindre påträngande sätt att förhindra sådana koranbränningar som upprörande beteende, störande av gudstjänster och så vidare.

“Kommer att bli en hit i luften”

Planen är att de nya lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2025. Men trots detta skulle alla koranbränningar fortfarande inte kunna stoppas.

– Det blir ett slag i luften för om någon sätter upp en klotgrill på sin egen tomt eller balkong och sätter koranen på den kan en sådan manifestation inte förbjudas. Att bränna själva Koranen är inte straffbart. Det är på offentliga platser det är begränsat, säger Nils Funcke.

Och sprids detta på internet kan det få liknande effekter som en större manifestation, tror han.

– Om man sedan bränner koranen och gör det vid ett tillfälle där ingen ser, utan bara spelar in och sprider den, då får det den effekt som förslaget vill uppnå. Om linjen ska uppfyllas måste det också vara förbjudet att spela in och avbilda demonstrationer som kan skada Sveriges säkerhet utomlands.

Utländska medborgares rättigheter kan begränsas

Det har också utretts om medborgarskap kan beaktas vid prövning av tillstånd för allmänna sammankomster.

Enligt yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kan det innebära en begränsning för utländska medborgare och han anser att det är fel väg att gå.

– Vi har varit väldigt generösa i Sverige mot människor som kommit från andra länder. Oavsett anledningen till att de kom hit har de i stort sett fått samma rättigheter som svenska medborgare. Och det är uttryckligen begränsat, säger Nils Funcke.

Och enligt Nils Funcke kan fler demonstrationer komma att påverkas av det nya lagförslaget, förutom just koranbränningar.

– Det är en flexibel lagstiftning man får genom formuleringen. Det är inte bara koranbränning som påverkas, utan det kan drabba andra manifestationer också.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen