Från katedralskolor till massuniversitet | Ola Sigurdson

Fran katedralskolor till massuniversitet Ola Sigurdson


I Mars 2019 höll jag en gästföreläsning om Lunda-teologen Anders Nygren vid Tsinghua University i Peking. Nygren uppnådde internationell ryktbarhet förra seklet med sin distinktion mellan två olika typer av kärlek, eros och agape, och översattes bland annat till kinesiska. För ett åttiotal studenter presenterade jag strukturen på hans teologi och presenterade några av de kritiska åsikter som riktades mot den. Under den efterföljande frågestunden ställde en av dem en insiktsfull fråga om likheter mellan Nygren och Henrik Ibsen.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen