Gravida Bharti oroas inför en till förlossning i semestertid

48c444df edbc 4ca8 9e1f 2191a8be5a9f


Bristen på vårdpersonal på Sveriges förlossningskliniker under sommaren är något av en fortsättning. Årets semesterperiod är inget undantag. Över hälften av regionerna har inte tillräckligt med barnmorskor för att klara bemanningen, visar en undersökning som TT skickade till regionerna i juni.
Bharti Singh bor i Klagshamn i södra Malmö och väntar sitt andra barn. Det första barnet, dottern Naya, föddes under jullovet 2022 på Skåne Universitetssjukhuset (Sus) i Malmö.
Förlossningen – som präglades av personalens tidsbrist – har satt sina spår på Bharti Singh.
– Upplevelsen har färgat tiden efter förlossningen och hela den här graviditeten, säger hon.

I tio dagar hon låg på sjukhuset i Malmö med havandeskapsförgiftning och högt blodtryck. Sjukvårdspersonalen hann knappt visa empati eller förklara vad som pågick, enligt Bharti Singh. Emotionellt stöd riskerar att bli bortprioriterat vid tidsbrist, enligt vårdpersonal som DN pratat med.

Bharti Singh tycker att det är orättvist att den vård man får kan påverkas av när och var man föder.

Efter hennes akuta kejsarsnitt blev hon ensam på rummet, hennes man fick inte stanna på natten, så hon bad en undersköterska om hjälp att gå på toaletten. Det fick hon inte. Istället hasade hon längs golvet till och från toaletten.
– Jag höll på att ramla ur sängen. Det var som att någon högg mig i magen, säger hon.
På eftervården tror jag hon att vården gjort misstag som hon tänkte anmäla till patientnämnden. Men det är främst de känslomässiga konsekvenserna som har dröjt sig kvar.
– Det påverkade min anknytning efter förlossningen. Upplevelsen tog bort mycket av glädjen att bli förälder, säger Bharti Singh.
Göran Lingman, tillförordnad verksamhetschef för kvinnohälsovården på Sus, skriver i ett mejl till DN att han inte känner till Bhartis fall och att födande kvinnor ska få hjälp och stöd vid behov oavsett tid på året.
Nästa barn beräknas komma den 10 augusti. I Malmö, där Bharti Singh ska föda, man försöker nu lösa barnmorskebristen med tolvtimmarspass.
– Vi fick välja mellan att ställa in semester eller bestämma oss för tolvtimmars arbetspass och valde då detta, skriver Göran Lingman.

Enligt honom har förlossningen på Sus en barnmorska per förlossning och bemanningen har förbättrats jämfört med förra året.
Bharti Singh arbetar själv på Sus som läkare på en annan avdelning. Hon tycker att tolvtimmarspass är ohållbart – för både personal och patienter.

Själv har hon jobbat skift på akuten i 14 timmar.  Då kunde hon inte vara så pigg, närvarande och trevlig som hon vill vara i sitt arbete.

Åsa Mörner, legitimerad barnmorska och ledamot i Svenska sjuksköterskeförbundets styrelse, säger att bristen på kompetens och personal gör att de kan tvingas prioritera vissa aspekter.
– Det finns nog inget generellt svar på vad som påverkas och prioriteras bort. Men är det färre i tjänst så hinner man inte alltid dubbelkolla, rådfråga kollegor och fundera på vad som behöver göras och då är risken större att det uppstår sjukvårdsskador, säger hon.
Enligt Eva Nordlundordförande i Barnmorskeförbundet påverkar bristen på tid under semesterperioden främst vårdpersonalens arbetsmiljö.
– Blir det väldigt få kan det kontinuerliga stödet minska. Det är som vi vet så viktigt för de som föder och ökar känslan av trygghet, säger hon.

Eva Nordlund, ordförande i Barnmorskeförbundet.

Bild 1 av 2

Åsa Mörner, legitimerad barnmorska och ledamot i Vårdförbundets styrelse.

Bild 2 av 2

Bharti Singh har gått på mödravårdskliniken för den förestående förlossningen. Det framgår av hennes journal, vilket enligt henne innebär att hon kan få extra stöd.
– Det är så man vill att det alltid ska vara. Men det finns en prioriteringslista och den hamnar man högt på om man har gått till mottagningen, säger hon.
– Det i sig känns orättvist. Ska man behöva ha en dålig upplevelse för att kunna ha en bra?
Har du rädsla för förlossningen?
– Jag skulle inte säga det. Jag är rädd att jag inte får den vård, omtanke och mänsklighet som jag förtjänar, svarar hon.

I receptionen har en stor del av arbetet ägnats åt att planera nästa leverans.  Hon har också fått terapi.

Semesterläget inom mödravården ser annorlunda ut runt om i landet. I Region Örebro bemanningssituationen har förbättrats jämfört med tidigare år medan kliniker i Lycksele och Örnsköldsvik är stängda under sommaren. På Vrinnevisikhuset i Norrköping chefsskyddsombudet har slagit larm om en ohållbar arbetssituation på kvinnokliniken.

Bharti Singh tycker att det är orättvist att den vård man får kan påverkas av när och var man föder. Åsa Mörner från Vårdförbundet håller med.
– Jämlik förlossningsvård säsongsmässigt och geografiskt – det har vi inte, säger hon.

Fakta.Förlossningsvårdens tillstånd.

● I juni publicerade Ivo en delrapport om tillståndet i mödravården. Där framkom att 44 av 45 kliniker behöver åtgärda brister för att säkerställa en god förlossningsvård. Bristerna gäller bland annat egenkontroll och följande av rekommenderade arbetssätt vid bäckenbottenbråck.

● I sju regioner har förlossningsmottagningar varit tvungna att remittera förlossningar till andra sjukhus under sommaren, enligt en undersökning som DN skickat till 21 regioner, varav 19 svarat. Flera påpekade att de hittills i sommar inte sett någon ökning av antalet remisser till andra sjukhus.

● Enligt en undersökning av TT har över hälften av regionerna inte tillräckligt med barnmorskor för att sköta bemanningen i sommar. Samtidigt svarade drygt en tredjedel att det var bättre än förra året.

● TT:s enkät skickades ut innan Vårdförbundet, Sabona och SKR kom överens om ett nytt avtal. Tre fjärdedelar svarade att förlossningsvården har drabbats av vårdkonflikten. 19 av 21 regioner svarade på enkäten.

Källa: DN, TT.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen