Här finns väljarna som kan avgöra nästa riksdagsval

bef05bbb 0960 43c7 8090 1a157d7fcd4dbef05bbb 0960 43c7 8090 1a157d7fcd4d

Många väljare överväger flera partier innan de bestämmer sig för hur de ska rösta. Dessa potentiellt rörliga väljare avgör valen och är därför av särskilt intresse för partierna. I riksdagsvalet 2022 bytte drygt en tredjedel av väljarna parti jämfört med 2018, enligt valforskarna vid Göteborgs universitet.
Inför riksdagsvalet 2026 kommer mycket att bero på vad Centerns och Liberalernas sympatisörer i slutändan bestämmer sig för. Det är bland dem som andelen potentiella blockbytare är störst.

Ungefär var fjärde L-väljare funderar på att rösta på partier både inom Tidösamarbetet och oppositionen. Motsvarande andel bland mittenpartierna är knappt en av fem.
Samtidigt lutar de två liberala mittenpartierna tydligt åt varsitt håll. En klar majoritet av L-väljarna har sina valmöjligheter bland Tidöpartierna. För C-väljarna är det tvärtom. En ännu tydligare majoritet bland dem kan bara tänka sig partier i oppositionen.
– De flesta väljare som överväger flera alternativ gör det bland partier som samarbetar, eller står varandra ideologiskt nära, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.
Effekten är att väljarrörelser mestadels sker inom blocken, men en del mellanväljare tänker alltså bredare.
Det visar undersökningen det mest attraktiva alternativet för C-väljare är Socialdemokraterna. En mindre andel av dem anser Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet. L-väljare tittar mest på Moderaterna, men även på Centerpartiet.
För de flesta partier är potentialen, det vill säga andelen väljare som på allvar överväger eller kan tänka sig att rösta på partiet, relativt stabil över tid. Vissa förändringar syns dock i mätningen, som har genomförts upprepade gånger sedan 2018.
Andelen som inte kan tänka sig att rösta på Moderaterna är den högsta sedan mätningarna startade (43 procent).
– Förlorade liberala mittenväljare är ett pris Moderaterna får betala för samarbetet med Sverigedemokraterna, åtminstone på kort sikt, säger Nicklas Källebring.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tydligt ökat sina möjligheter. Runt fyra av tio ser de två partierna som ett tydligt eller åtminstone ett möjligt alternativ. För V skulle det kunna ses som en framgång för Nooshi Dadgostars uttalade mål att göra partiet attraktivt för bredare väljargrupper.
Nicklas Källebring påpekar att det delvis kan vara en effekt av EU-valet.
– När partierna har haft framgångar där är det naturligt att fler också funderar på att rösta på dem i riksdagsvalet. Framtida mätningar kommer att visa om förändringarna kvarstår.
En annan sak som kan ha gjort fler väljare intresserade är att V låtit sin populäraste representant, Jonas Sjöstedt, fronta valrörelsen. För Miljöpartiet kan det spela roll att de har uppmärksammats för att Amanda Lind blivit ett nytt språkrör, säger Nicklas Källebring.

Den överlägset största potentialen har Socialdemokraterna och det har följt med uppåt när opinionsstödet stigit efter valet 2022. Att drygt sex av tio kan tänka sig att rösta på S visar på partiets bredd.
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de partier som de flesta väljare inte kan tänka sig att rösta på. Andelen väljare som ser SD som ett reellt eller möjligt alternativ uppgår till 32 procent. Dubbelt så många avfärdar partiet helt. SD:s potential har varit mer eller mindre stillastående sedan 2018.
Läs mer:
Fortsatt medvind i opinionen för Vänsterpartiet
L toppar: EU-valet var ett misslyckande
Därför backade SD i EU-valet

Fakta.Det var så undersökningen gjordes

● Ipsos har genomfört 1 127 intervjuer med röstberättigade under perioden 4-16 juni. Baserat på ett slumpmässigt urval har 427 intervjuer genomförts via sms-länk till en webbenkät. 700 digitala intervjuer genomfördes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med kvoturval är att säkerställa respondenternas representativitet. Eftersom kvoturval tillämpas kan felmarginaler inte beräknas på traditionellt sätt.

● De tillfrågade fick följande förfrågan: Vi vill att ni för varje parti ska ange om det är ett parti som man, om det var val till riksdagen idag, allvarligt skulle kunna överväga att rösta på, ett parti som man skulle kunna tänka sig att rösta på men inte om det var val idag, eller om det var ett parti som du

kan inte tänka mig att rösta på alls.

● För mer information om urval, bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen