idag nyheter – Insändare: Replik: Kommunalt vatten till de som behöver

idag nyheter Insandare Replik Kommunalt vatten till de somimage.php?type=preview&uuid=6de3cdae c50c 54ca 9275

Fakta om Pentaklorfenol (PCP): 2001 – 2002 gjorde Länsstyrelsen tillsammans med miljöskyddskontoret i Arvika en utredning om förekomst av PCP på det gamla hyvleriets mark i Högvalta. Vattenprover togs vid 12 fastigheter inklusive hyvleriet. Berörda fastighetsägare informerades 2002 om att en riskbedömning gjorts av testresultaten med hjälp av Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Institutionen för miljökemi vid Stockholms universitet och Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset. i Örebro. Samtliga uppgav att vattnet kan drickas utan hälsoeffekter. Länsstyrelsen och Arvika kommun fattade tillsammans beslutet att avsluta utredningen och bedömde att fortsatt provtagning i Högvalta inte var nödvändig. Länsstyrelsen avslutade hela ärendet 2006.

Under 2016 togs nya prover på en fastighet direkt nedströms Hyvleriet. Resultatet visade 0 förekomst av PCP.

Det är proverna och de slutsatser som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut 2019 om ett föreläggande med hänvisning till att vi har PCP i dricksvattnet i Högvalta.

Vanliga livsmedel, t ex frukt kan innehålla upp till 2 700 nanogram PCP per kilo enligt uppgifter från Livsmedelsverket. Vattnet i Högvalta innehöll, i det sista provet från 2002, 7 nanogram per kilo.

Vi vill påpeka att vi aldrig har ifrågasatt rent vatten för de som behöver det. Men den stora frågan är vem är det som har förorenat vattnet idag?

Vi anser att det är ett helt rimligt önskemål att man innan beslut fattas har en uppfattning om nuläget och inte baserar beslut om förelägganden på 20 år gamla vattenprover. Vi har därför begärt nya vattenprover sedan 2019 för att få en korrekt bild av nuläget.

Det vi framför allt ifrågasätter är varför kommunen kopplar ihop frågan om rent dricksvatten med avloppsfrågan. Rent dricksvatten, för den som behöver det efter ny provtagning, kan enkelt ordnas med lina från Mosseberg. Ingreppet blir inte alls så omfattande och kommer inte att orsaka så stora skador på naturmiljön. Kostnaderna för ett sådant projekt är inte i närheten av det 60-miljonersprojekt som nu planeras av Arvika kommun.

Vi håller med om din slutsats att “våra barn förtjänar inget mindre än det bästa och säkraste och det är vårt ansvar att se till att de får det”. Men vi delar inte uppfattningen att det är bäst att lösa ett eventuellt problem med dricksvatten på ett fåtal fastigheter med stor VA-yta som omfattar ett stort antal fastigheter utan vare sig dricksvatten- eller avloppsproblem. Problemet löses bäst med en kommunal vattenförsörjning till de som behöver det. En lösning som står i proportion till problemet och värnar om den natur som är viktig för barnens uppväxt och framtid.

Birgitta Nordström

Lars Matthiessen


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen