idag nyheter – Insändare: Salamandern

idag nyheter Insandare Salamandernimage.php?type=preview&uuid=669b7fc9 5312 59ff 80b5

När Arvika Teknik (numera Teknik i Väst) 2019 svarade på Länsstyrelsens förfrågan om behovet av kommunal VA i Högvalta ansågs det inte motiverat att dra ledningar där. 40 miljoner är mycket pengar och området låg för långt från det befintliga VA-nätet och var för glest befolkat.

Nu har man dock äntligen hittat ett stödjande argument för den planerade lösningen!

För (idag) 60 miljoner ska Teknik i Väst rädda storsalamandern, vattensalamandern, som skyddas av EU:s habitatdirektiv bilaga 2 och 4. Men, kan man fråga sig, behöver salamandern räddas? Den extremt hotade arten har uppenbarligen hittat sin plats i Högvaltas dungar, dammar och diken. En av få platser i Sverige där den lyckas överleva.

Att Teknik i Väst vill lägga 60 miljoner på att rädda salamandern är helt acceptabelt. Tyvärr gör nog miljonerna salamandern mer rädd än räddad!

Dessutom skrevs de befarade giftiga halterna i dricksvattnet av redan 2006.

Så nu finns det inga argument för omfattande ledningar, till en kostnad av 60 miljoner, kvar.

Även LAV §6 har ändrats så nu gäller att prioritet är att se till förbättring av individuella lösningar på landsbygden. Anser Arvika Teknik att 60 miljoner kronor av invånarnas pengar inte behövs bättre någon annanstans?

Förundrade Högvaltabo


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen