idag nyheter – Insändare: Tysk läkare: Liv värderas väl högre än pengar?

idag nyheter Insandare Tysk lakare Liv varderas val hogreimage.php?type=preview&uuid=319155fa aa8b 57a1 bb1f

Tankar från en fritidshusägare, Värmlandsälskare, som råkar ha medicinsk erfarenhet som narkosläkare och inom intensivvård och akutmedicin.

Under mitt yrkesliv i Tyskland som läkare inom anestesi, intensivvård och akutmedicin har jag följt många patienter i akutambulanser, räddningshelikoptrar eller på ambulansflyg i Lear-jets och intensivvårdsavdelningar. Jag vet hur viktigt det är att snabbt behandla akuta nödsituationer, olyckor, hjärt- och neurologiska nödsituationer och att utgången för en patient till stor del avgörs av hur kort räddningsvägen är. Som akutläkare pratar vi om en “golder hour”. De återstående sjukhusen kommer inte att vara tillgängliga under den aktuella timmen.

Så nu är det officiellt, patienterna på intensiven i Arvika flyttas till intensivvårdsavdelningen i Karlstad under sex veckor på helger under sommaren. Man får intrycket att här i förbigående, vid ett skrivbord, har man tagit ett långtgående beslut som kommer att påverka den värmländska sjukvården ytterst negativt. Var beslutsfattarna medicinskt kunniga? Vad säger Läkarförbundet? Var det en etisk kommitté inblandad? Faktum är att åtgärderna uppges vara nödvändiga eftersom det råder personalbrist på intensiven i Arvika. Men är det inte så även i Karlstad, speciellt på sommaren? Finns verkligen alla intensivvårdsplatser tillgängliga här på sommaren utan problem? Är resurserna i Karlstad tillräckligt stora för att patienterna från Arvika ska kunna tas emot utan problem?

Det ska stå klart att bäddkapaciteten i Karlstad blir en flaskhals för vården i Arvika. Du kan förstöra ett sjukhus genom att rädda det. Vilken sjuksköterska är intresserad av att söka jobb på ett sjukhus som hon/han vet kommer att upphöra om ett år och därmed bli arbetslös? Är kostnaderna för intensivvårdsflytten verkligen lägre än de övertids-/personalkostnader som sparas i Arvika? Efter mina tilläggsstudier i “Management in Healthcare” kan jag inte tro det.

Jag minns också de extra risker som finns för de patienter som måste flyttas, t ex om de ventileras och behöver speciella läkemedel för cirkulationsstöd eller om andra organfunktioner riskerar att misslyckas eller om de har infektioner. Sådana transporter är en stor belastning för patienten, innebär transportbelastning på grund av t ex stötar, vibrationer, acceleration, buller och temperaturförändringar samt en ökad risk för infektion, allt som allt en ökad dödsrisk på minst 10 procent.

Som intensivvårdsläkare vet jag att intensivvårdstransporter är extremt resurskrävande. I Tyskland är de en separat del av räddningstjänsten och specificeras av sina egna branschstandarder. Fordonen är inte vanliga ambulanser eller utryckningsambulanser, såsom de som tillhandahålls av brand- och räddningstjänst, Röda Korset eller Johanniter, utan speciella intensivvårdstransportfordon, vanligtvis på lastbilschassier eller, för flygtransport, intensivvårdstransporthelikoptrar. Jag är glad att dessa resurser finns i överflöd i Värmland, speciellt på helgerna. Jag uppskattar att det kommer att ta minst 3 timmar att mobilisera personal och utrustning. Användning av vanliga ambulanser eller räddningshelikoptrar bör undvikas så långt det är möjligt.

Enligt en rekommendation från den tyska tvärvetenskapliga föreningen för intensivvård och akutmedicin omfattas läkare och vårdpersonal av ytterligare utbildningskrav som går långt utöver de grundläggande kraven för akutsjukvård. Det råder enighet i bedömningen att brist på teknisk utrustning, utbildning och erfarenhet, kort sagt brist på personal, kan leda till patientskador och i värsta fall dödsfall.

I Sverige värderar man fortfarande livet mer än pengar, eller hur?

Dessa överväganden visar att en katastrofal nedmontering har skett inom vården i Värmland, framför allt för Arvikaborna, på grund av falsk “sparsamhet”.

Werner Günther, Essen, Tyskland


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen