Insändare: Mer liberal syn på narkotika drabbar barnen

Insandare Mer liberal syn pa narkotika drabbar barnen scaledimage.php?type=preview&uuid=c16a610a 71e5 5ff1 b548

En mer liberal syn på cannabis och andra droger drabbar inte minst barn och unga! Trots det saknas ofta ett barnrättsperspektiv i drogdebatten – där den vuxnas användning istället står i fokus.

FN:s konvention om barnets rättigheter är den enda människorättskonvention som nämner droger. Där står det att barn ska skyddas från illegal användning och handel med droger – men också att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Och det finns all anledning att skydda barn och unga från användning av cannabis och andra droger, eftersom skadeverkningarna är störst under den tid då barns och ungas hjärnor utvecklas. Barn påverkas också av föräldrars konsumtion – från graviditeten och genom uppväxtåren, och konsekvenserna blir särskilt tydliga i länder med en liberal narkotikapolitik. I Kanada, som legaliserade cannabis 2018, använder drygt en fjärdedel av föräldrarna cannabis för så kallat “rekreationsbruk”. Med det följer en större tillgång på cannabisprodukter i hemmet och fler fall av akuta förgiftningar bland små barn.

Vi har tillräckligt med barn som redan idag växer upp med föräldrar som har ett riskbruk eller missbruk av alkohol eller droger. Fokus måste ligga på att minska konsumtionen i samhället, inte öka den – och då behöver vi vuxna ta ansvar som både individer och samhälle för att säkra barns rätt till en drogfri uppväxt.

Fredrik Persson, IOGT-NTO Svea

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt centrum


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen