Insändare: Tallgren (S) och arkitekten Wingårdh går hand i hand

Insandare Tallgren S och arkitekten Wingardh gar hand i hand scaledimage.php?type=preview&uuid=f9ce3498 0649 52ed 98aa

Efter mitt inlägg ”Tallgren (S) brinner för ”signalbyggnader”, 4/6, kom ett svar från Anders Tallgren den 14/6, ”Jag brinner lika mycket för alla uppdrag – inte bara höghusen.” Kritiken Jag riktade i ovanstående debattartikel gällde de av stadsbyggnadsordförande Tallgren önskade “signalbyggnaderna” 24-våningshuset vid Tullholmsviken, trähotellet i vårt värdefulla park- och kulturområde samt skyskrapan vid Artisan/I2-området.

Samtidigt som Tallgren själv upprepar sin beundran för dessa “signalbyggnader” i sin replik vill han märkligt nog ge intrycket att han inte har eller har haft med Albér fastigheters 35-våningshus att göra, när han skriver:

“Faktum är att detaljplanen för en del av Kasernhöjden antogs redan i oktober 2020, det vill säga långt innan jag tillträdde som ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vilket skedde i januari 2023.”

Ja, precis det, faktum är att Tallgren 2020 var vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som enhälligt antog beslutet om markanvisning för Albérs skyskrapa. Dessutom är det så att om bygglovet inte genomförs kan det återkallas.

“Ett bygglov gäller i fem år från den dag då tillståndet blev laga kraft. För att tillståndet ska vara giltigt krävs att byggarbetet påbörjas inom två år. Om så inte sker upphör bygglovet.”

Albérs 35-våningshus är inte påbörjat. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Tallgren borde agera om han inte vill etablera denna “signalbyggnad”?…men han vill bygga!

Dessutom är det slående att Tallgren uttryckligen hyllar utformningen av Tullholmsviken samtidigt som han i sin replik hävdar att han vill “se en mer blandad utveckling”. På vilket sätt är Tullholmsviken ett uttryck för ett blandbygge och varför fortsätter nämnden att rasa om radhus och villaenklaver?

Tallgren avslutar sitt svar med att det är smart att bygga på höjden: ”Men självklart ska situationen prövas i en detaljplaneprocess där man ställer höjden mot andra viktiga parametrar som till exempel omgivande miljö och bebyggelse. .”

Men den verkliga politiken i handling är annorlunda, eftersom Tallgren vid upprepade tillfällen tyvärr har visat att han inte är intresserad av att ta hänsyn till den omgivande miljön när beslut fattas om nybyggnation runt Karlstad. Denna okänsliga inställning har han gemensamt med arkitekten Gert Wingårdh när de tillsammans placerar det 101 meter höga Trähotellet i Karlstads värdefulla park- och kulturområde.

Wingårdh konstruerar modeller som jag ibland uppskattar…som enskilda byggnader är de dock lika ofta för mig kalla och avskalade kolosser. Vi kan ha olika åsikter om utseendet på dessa byggnader. Problemet är att när dessa flyttas från designbordet till verkligheten så tas ingen hänsyn till miljön de placeras i. Bakgrunden till detta är Gert Wingårdhs stora idol och inspiration, jetset-arkitekten Rem Koolhaas, som har som bl.a. vägleda sin egen slogan “Fuck the context”… och ge sig ur i sammanhanget är precis vad både Tallgren och Wingårdh har gjort och gör i den praktiska byggpolitiken. I sina byggprojekt strävar Koolhaas medvetet bort från det harmoniska och sammanhängande till vad han kallar den dynamiska modernisten, som applåderas av Wingårdh men också väckte stark kritik under hela 2000-talet.

Tallgren ansluter till Koolhaas/Wingårdh och lyfter fram bygget i Tullholmsviken som ett framgångsrikt exempel på just en dynamisk modernistisk stadsdel. Tallgren går i Koolhaas fotspår – “Bigness is no longer a problem” – vilket har visat sig i det upprepade bygget av stora, större, största byggnader här och där runt Karlstad. Hänsynen till den omgivande karaktären i våra olika kvarter är obefintlig och utan förståelse för de kulturella värden som finns i Karlstads olika bostadsområden. Hur nybyggnation skulle kunna samordnas med den befintliga har inte varit en akut uppgift för stadsbyggnadsnämnden! Ingen kommer undan den påverkan som stadens byggnader och offentliga rum har på våra liv, så det är hög tid att på allvar diskutera vad som omger vår vardag.

Stefan S Widqvist


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen