Insändare: ”Vi måste ta ett gemensamt ansvar”

Insandare Vi maste ta ett gemensamt ansvarimage.php?type=preview&uuid=2f45e8a2 e560 5743 83cc

Svar till: “Sköterskor 1177 på telefon Värmland”.

Till att börja med vill vi göra klart att strejkvarslet på 1177 per telefon skulle innebära att verksamheten på 1177 per telefon inte skulle fungera då alla medlemmar i vårdföreningen på enheten var ute i strejk.

Här i Värmland kopplas inga samtal till andra regioner, vi sköter våra samtal själva. Det innebär till exempel att med det strejkvarsel som gavs skulle invånarna inte ha någonstans att vända sig annat än 112 på kvällar, nätter och helger. Vi har också sett att personalen på 1177 löpande identifierar patienter med kritiska tillstånd som behöver snabb vård och vård, något patienterna riskerar att gå miste om att söka vård om operationen inte fungerade. Regionen gjorde bedömningen att det inte var acceptabelt ur ett patientsäkerhetsperspektiv och efterlyste därför en förhandling om social fara. Vårdförbundet i Värmland valde i förhandlingen att dra tillbaka strejkbeskedet.

Sjukvården är ett system där alla delar är beroende av varandra och där 1177 på telefonen är en viktig del. En påverkan här får systemeffekter inom andra verksamheter med stor påverkan på andra delar av systemet som följd, till exempel våra journummer. Detta ligger till grund för regionens bedömning att verksamheten är samhällsviktig enligt MSB:s (Samhällsberedskapsmyndigheten) definition.

Det ni tar upp om vårdcentraler och akutmottagningar, som är andra viktiga delar i det system som vi alla arbetar tillsammans i, har blivit extra tydligt under den pågående strejken och vi välkomnar en dialog om vad ni ser som möjliga förbättringar.

Angående konflikten och strejken hade vi hoppats på en överenskommelse innan midsommar. Sobona och SKR sa ja till det senaste erbjudandet från medlarna, men Vårdförbundet sa nej. Den stora frågan handlar om att förkorta arbetstiden. Sobona och SKR har gått till Vårdförbundet för att träffas i en rad frågor. I erbjudandet från medlarna ingick bland annat en arbetstidsförkortning, vilket innebär att fler anställda än i dag har möjlighet att arbeta 36 timmar och 20 minuter i veckan.

Den arbetstidsförkortning som Vårdförbundet kräver motsvarar dock miljoner timmar årligen. Om den tiden går förlorad samtidigt som det är svårt att rekrytera fler kommer det att påverka tillgängligheten till vård och försämra arbetsmiljön. Vi är medvetna om att det är press och att arbetsmiljön är ansträngd i flera verksamheter. Att förkorta arbetstiden så mycket som Vårdförbundet kräver löser inte problemen. De behöver lösas med andra åtgärder som kompetensutveckling och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Konflikten har nu pågått i sju veckor och försämrar kraftigt möjligheten att ge patienter och äldre den vård och omsorg de behöver. Vi och Vårdförbundet måste nu ta ett gemensamt ansvar och komma överens så snart som möjligt för att få ett slut på strejken.

Andreas Norlingverksamhetschef

Niklas Larssonförhandlingschef


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen