IVO: Förlossningsvården klarar inte kraven

IVO


IVO (Inspektionen för vård och sorgh) har genomfört kontroller på alla förlossningsmottagningar i Sverige och konstaterar att förlossningsvården inte uppfyller kraven på god vård.

IVO har identifierat och åtgärdat flera brister i förlossningsvårdens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 44 av de 45 kliniker som hittills fått tillsynsbeslut har ålagts att återrapportera om vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med de brister som IVO identifierat.

– Mycket fungerar bra inom förlossningsvården i Sverige, men tillsynen visar också på flera brister som behöver åtgärdas. Det är viktigt att klinikerna nu arbetar aktivt för att åtgärda bristerna, så att kvinnor i Sverige får en ännu bättre och säkrare förlossningsvård, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

Peder Carlsson avdelningschef
Foto: Magnus Fröderberg

IVO drar bland annat slutsatsen att klinikerna saknar egenkontroll, att rekommenderade arbetssätt för bäckenbottenbråck inte följs och att journalföringen behöver förbättras.

– Det är viktiga delar som behöver finnas på plats för en patientsäker vård, eftersom det annars finns risk för allvarliga vårdskador. Det ser vi också i de anmälningar som kommer in till myndigheten, fortsätter Peder Carlsson.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen