Kan behöva flytta tillbaka till förorenade området i Mariebo

26 giftbostader webb


Nu går det nya vändningar i det långa bråket om den förorenade marken i bostadsområdet Mariebo i Jönköping.
Även om saneringen inte ens har börjat kan familjer tvingas flytta tillbaka till området.
– Vi som föräldrar är ansvariga för våra barns hälsa och då är det helt orimligt att flytta tillbaka, säger Oscar Swahn, villaägare i Mariebo.

För två år sedan fick familjen Swahn och deras grannar familjen Ohlin flytta från det förorenade Marieboområdet. Jönköpings kommun bekostade ersättningsboende för familjerna eftersom marken i Mariebo skulle saneras.

Men även om saneringen ännu inte kommit igång kan familjerna ändå behöva flytta tillbaka till husen i det förorenade området eftersom kommunen inte vill förlänga avtalen om ersättningsboende.

– Hela situationen är oändligt svår i och med att saneringen inte har kommit igång och överenskommelsen med kommunen var att vi skulle flytta tillbaka när saneringen lämnades och det är det som kommunen bryter nu, säger Oscar Swahn, villaägare i Mariebo.

Argument om ersättningsboende

Familjernas hus ligger intill mark där en kemtvätt på 50-, 60- och 70-talet släppte ut farliga ämnen. Kemtvättaren är sedan länge borta, men där den stod är halterna av giftiga ämnen höga och föroreningarna har spridit sig till närliggande tomter, inklusive de som tillhör familjerna Swahn och Ohlin.

Statens geologiska undersökning, SGU, som ansvarar för saneringen, säger att föroreningarna på familjernas tomter ligger under gränsvärdena, men enligt familjerna behövs fler undersökningar eftersom vissa prover visade på föroreningsnivåer över gränsvärdet. i vattnet.

Ersättningsboendet gällde enligt Jönköpings kommun inte föroreningarna och skulle endast erbjudas medan störande arbeten pågick på platsen. Men enligt familjerna skulle de få ersättningsboende under hela saneringstiden. I det tvååriga avtalet står det att de ska omförhandla med ett halvår kvar. Men kommunen har inte velat förhandla eftersom de anser att en tillbyggnad fortfarande inte är aktuell nu när det mest störande arbetet på platsen ska vara klart.

– Förhandlingsskyldigheten var under förutsättning att en förlängning hade övervägts. Nu finns inte detta villkor längre och då finns det inget att förhandla om. Det har vi också meddelat skriftligen, säger Lars Åke Svensson, chefsjurist Jönköpings kommun.

Avtalsbrott

Men familjerna och deras juridiska ombud säger att kommunen gjort sig skyldig till avtalsbrott när de inte förhandlat, vilket också får stöd av en professor i avtalsrätt som familjerna haft kontakt med.
Du ska lämna in ett skadeståndsyrkande med förhoppning om att kommunen ändrar sitt beslut. I annat fall tänker de driva saken vidare i rätten. Men om ingen överenskommelse har träffats när avtalen går ut i sommar måste familjerna flytta tillbaka till Mariebo för att undvika dubbla boendekostnader.

– Vi som föräldrar är ansvariga för våra barns hälsa och då är det helt orimligt att gå tillbaka till den här situationen där det finns förorenat dricksvatten och man inte har kontroll över situationen, och det har man inte, säger Oscar Swahn.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen