Kejsarsnitt dröjde åtta timmar – nyfött barn dog

25 nyfodd dod 1080


När en förstföderska på Södersjukhuset i Stockholm drabbades av en infektion började en diskussion om att genomföra ett kejsarsnitt.
Men”
brister i hanteringen” försenade beslutet med över åtta timmar – och barnet dog kort efter födseln.
Nu anmäler sig sjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Ett nyfött barn dog kort efter födseln på Södersjukhuset i april tidigare i år. Mamman var i 30:e graviditetsveckan när hennes vatten gick sönder och fick flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på grund av platsbrist.

Död i mammas famn

Då led hon av frossa och feber. Enligt Södersjukhusets lex Maria-anmälan fanns det ett “antal indikationer” för att föda med planerat kejsarsnitt. Men på grund av “brister i hanteringen” och “otydligt medicinskt ansvar” tog beslutet mer än åtta timmar.

Barnet visade tecken på allvarlig syrebrist och lades i ventilator, men dog i moderns armar kort efter födseln.

“Risk för allvarlig medicinsk skada”

Enligt rapporten skulle ett kejsarsnitt som gjorts tidigare troligen ha minskat risken för syrebrist hos barnet. Det hade nog också gett bättre förutsättningar att kunna behandla barnet.

“Den bristande hanteringen i sig har medfört risk för allvarliga medicinska skador. Det kan inte heller uteslutas att förseningen i sig har bidragit till barnets död”, står det i rapporten.

Sjukhuset säger sig ha identifierat flera förbättringsåtgärder för att öka
patientsäkerhet och därmed minska risken för att liknande händelser ska inträffa igen.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen