Ledare: Först pressas rektorerna att bryta mot lagen – sedan skäller politikerna ut dem

590dca8e fc90 42d5 8f3e 51ec9d9e4699590dca8e fc90 42d5 8f3e 51ec9d9e4699

Det säkraste sättet för en rektor att undvika kritik är att byta jobb. Åtminstone från skolor där det finns barn som behöver särskilt stöd, vilket är de allra flesta.
Om hjälp inte ges i tid riskerar kommunen att tvingas betala skadestånd till eleven. Det har varit klart sedan mitten av juni.
Sedan dömt högsta domstolen Malmö stad för att ersätta en pojke som inte fått det stöd han behövde för att klara skolan, trots att det fanns en utredning som visade vad hans behov var. Att eleven ännu inte fått sin autismdiagnos var oväsentligt. Det avgörande för vilket stöd som ska sättas in är om barnet når kunskapskraven – annars är det enligt domstolen diskriminering. Och det gjorde han inte.

Av utgången man skulle kunna dra slutsatsen att en rektor som vill ta det säkert inför det osäkra hellre bör sätta in särskilt stöd en gång för mycket än en gång för lite. Särskilt eftersom det finns flera tidigare domar som har slagit fast att enskilda elever inte får nekas särskilt stöd med hänvisning till kommunens ekonomi eller skolans budget.
Men på kort sikt är det snarare tvärtom. En rektor som snålar med stödet blir mer populär än en som vinner höjd. Skolrektorn fick nyligen det Malin Rimmö i Jämtlands erfarenhet.

Vad ska skolledare göra om de inte vill riskera att bryta mot lagen?

När hon åtalades en åtstramning för 2024 som innebar att plus och minus bara gick ihop om hon minskade antalet assistenter – och därmed skulle tvingas påpeka vilka av hennes elever som inte skulle få extra stöd – bestämde hon sig för att strunta i budgeten och planera personalstyrkan utifrån verksamhetens behov. Enligt henne hade alternativet varit att bryta mot skollagen.
Men trots att hon hade lagen på sin sida ledde agerandet inte till rungande applåder från kommunens sida, med beröm för att hon räddat förvaltningen från rättegång. Istället kallades hon upp till personalchefen och fick en påminnelsesamtidigt som ledande kommunpolitiker förklarade att det var viktigt att budgetdisciplin och att en rektor inte bara har en skollag att följa, utan även en kommunallag.
Till det kan läggas att det dessutom finns en arbetsmiljölag, där en skolchef ansvarar för de anställdas välmående – vilket illustrerar rektorernas dilemma.
Sätter de in tillräckligt med stöd riskerar de att bli uppringda till kommunkontoret och bli utskällda. Om de inte gör det kan rektorn ställas inför rätta.
Många rektorer har alltså fastnat i en olöslig ekvation, som det är politikens ansvar att lösa: Vad ska skolledare göra om de inte vill riskera att bryta mot lagen?


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen