Mångmiljardkostnad för allmännyttan för att nå EU-mål

fd3a9377 e59a 42a7 a1f4 34ae9052d009


EU:s fastighetsbestånd står för 40 procent av energiförbrukningen och 36 procent av växthusgaserna inom unionens gränser, enligt EU-kommissionen.
För att klara klimatförändringarna på detta område har EU därför antagit ett direktiv, kallat EPBD, med en rad krav som ska nås via olika milstolpar. Dessa krav innebär stora kostnader för fastighetsägarna när de ska investera i energieffektiva åtgärder.
– Vi pratar om åtminstone en fördubbling av investeringarna fram till 2050, säger Louis Landeman.

Bland de stora fastighetsägarna den totala allmännyttan har det sämst. Enligt organisationen Sveriges Allmännyttas egna beräkningar antas hälften av beståndet kräva omfattande åtgärder och 11 procent mycket omfattande åtgärder.
Det handlar ofta om hus byggda på 1970-talet som kan behöva allt från tilläggsisolering, till förstärkning av taket för att installera solceller.
För de lägenheter som kräver omfattande åtgärder beräknas kostnaden bli 750 000 kronor per lägenhet. För den som kräver mycket omfattande åtgärder beräknas notan hamna på 1,9 miljoner kronor per lägenhet.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

De totala kostnaderna hamnar på drygt 560 miljarder kronor fram till 2050. Både Sveriges Allmännytta och Louis Landeman anser att det krävs statligt stöd för att klara omställningen.
– Annars blir det kraftiga hyreshöjningar som gör att man undrar om de som bor där har råd, säger Landeman.
Annars har många av de stora Fastighetsägarna i Sverige har redan börjat förbereda sig för att klara kraven. Till exempel ska alla hus som idag har energiklass G – sämsta klassen – redan 2030 förbättras.
Det innebär i sin tur att företagen måste ha planer för hur de ska nå milstolparna, något bankerna också kräver av dem. De större har ofta sådana planer redan, men bland de mindre finns de som saknar dem.
Om två år ska Sverige också ha en nationell plan för hur etappmålen i EPBD ska uppnås.
– Då kan fastighetsägare se exakt hur målen ska nås 2035, 2040 och 2050, säger Landeman.

Redan idag berörs ägarnas lånekostnader av hur beståndet ser ut vad gäller energieffektiva åtgärder. I Danmark, där 30-åriga lån för fastighetsinvesteringar är vanliga, gör bankerna redan skillnad i priset för refinansiering baserat på energiprestanda.
Och det får betydelse för hur stor andel av beståndet som är i sämsta klass.
– Ju fler hus i den klassen, desto dyrare blir lånet, säger Landeman.

Fakta.Detta är EPBD

EPBD är en engelsk förkortning av Energy Performance in Buildings Directive, på svenska direktivet om energiprestanda i byggnader.

Direktivet sätter milstolpar för hur energianvändningen ska minska och hur omvandlingen av beståndet ska leda till “netto noll”; att beståndet inte bidrar med mer växthusgaser.

Källa: Europeiska kommissionen, Sveriges Allmännytta

Läs mer: Vinnare och förlorare på bostadsmarknaden.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen