Ny avgift för el ska snart införas

power lines 532720 1280


Från 1 januari 2027 börjar Sveriges hushåll betala en ny avgift som kallas effektavgift.

Denna avgift införs av elnätsföretagen i linje med Energimarknadsinspektionens krav på att införa en ny prismodell baserad på hushållens elförbrukning. Det innebär att hushåll som använder flera elektriska apparater samtidigt får högre elräkningar.

Vissa elnätsbolag har redan infört avgiften, men alla ska ha implementerat den senast 2027.

Syftet med effektavgiften är att minska belastningen på elnätet genom att uppmuntra hushållen att fördela sin elförbrukning jämnare över dygnet. Detta anses nödvändigt då Sveriges elnät är utformat för att klara största möjliga belastning, men utmanas alltmer av ökande elanvändningstoppar. Redan idag har flera elnätsföretag börjat införa denna avgift och beroende på konsumentens användningsmönster kan det faktiskt leda till både högre och lägre kostnader.

Energimarknadsinspektionen framhåller att den nya prismodellen ger incitament till elanvändare att undvika effekttoppar, vilket kan minska risken för nätproblem under högbelastningsperioder som morgon och kväll. En jämnare belastning på nätet har flera fördelar, bland annat en effektivare användning av det befintliga nätet, vilket kan leda till generellt lägre nätkostnader och elpriser.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen