Nya lagförslaget – fokus på barn: ”Jättemånga som lever i en svårt utsatt situation”

Nya lagforslaget – fokus pa barn Jattemanga som lever i scaledimage.php?type=preview&uuid=9581ee05 30d2 5a75 a22a

Ett förslag till ny socialtjänstlag presenterades av regeringen på tisdagen, denna ska underlätta för socialtjänsten i deras arbete och som tar tydligt grepp om barnperspektivet.

– Det här lagförslaget öppnar för att socialtjänsten inte ska vara så farlig och inte så hemlig. Det ska vara enkelt och lätt, så folk drar sig inte för att söka den hjälp vi kan erbjuda, säger Monica Persson, socialdirektör på Karlstads kommun, som deltog i regeringens presskonferens där förslaget presenterades.

Hon närvarade vid presentationen av propositionen då hon är ordförande i föreningen Sveriges socialchefer som var med och utarbetade propositionen. Enligt förlaget ska lagen tillåta socialtjänsten att arbeta förebyggande, dels genom att vissa typer av insatser får genomföras utan en individuell behovsprövning

– Om man ska få en insats i nuläget måste det utredas, det är ibland onödigt, då det är familjer och enskilda som kommer till oss som vet att det tar tid innan insatser kan göras. Det skulle vara bra att kunna ge vissa typer av input direkt, utan att gå igenom hela det administrativa hjulet igen.

Enligt propositionen ska insatser även kunna ges till barn mellan 15 och 18 år utan vårdnadshavarens medgivande. Lagen måste också ligga närmare det som kommer till uttryck i barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020.

– Det handlar om barnperspektivet, att de alltid ska bli lyssnade på och få säga saker. Det är ett stärkt skydd för barn, rätten att leva ett fritt och värdigt liv.

Tidigare insatser

Monica Persson menar att möjligheten att göra tidiga insatser med barn och unga är ett viktigt verktyg att kunna använda, inte minst för att förhindra att unga hamnar i en kriminell miljö.

– Det är väldigt många barn som lever i en svår situation och de som går att nå, vi vill komma åt dem lite tidigare, så att det inte blir ett så stort problem i framtiden.

Sommarlovet – en väg in i organiserad brottslighet: “Lättare att komma in i fel sällskap”


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen