Över hälften av Svenska kraftnäts IT-personal är konsulter

9 kraftn t webb


Trots att flera instanser har pekat på att svenska myndigheter bör sträva efter att bygga kompetens inom organisationen använder sig många myndigheter av en stor andel konsulter.
En av dessa är Svenska kraftnät, vars IT-avdelning till mer än hälften består av konsulter, visar Kalla faktas granskning.
– Att bygga en hel verksamhet på konsulter riskerar att kunskapen försvinner från myndigheten, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST.

Flera instanser, bland annat Riksrevisionen och Statskontoret, har de senaste åren noterat att svenska myndigheter lägger stora summor på konsulter.

En av dessa är Svenska kraftnät som har i uppdrag att sköta Sveriges elnät och enligt experter som Kalla fakta pratat med är de en av de viktigaste myndigheterna i Sverige.

På bara tre år har Svenska kraftnäts konsultkostnader mer än fördubblats, från knappt 900 000 miljoner kronor 2020 till drygt 1,8 miljarder kronor 2023. Och på IT-avdelningen har man gått från 116 miljoner kronor 2020 till över 350 kronor miljoner år 2023.

Vid årsskiftet var totalt 309 konsulter anställda där medan antalet anställda var 244. Konsulter utgjorde därför mer än hälften av den totala bemanningen.

Unionskritisk

Fackförbundet ST, som företräder anställda i statlig verksamhet, är kritiska till att myndigheter i stor utsträckning använder sig av konsulter och menar att det både är ett ineffektivt sätt att använda skattepengar och riskerar att leda till att kunskapen tappas inom organisationen.

– Staten ska vara så effektiv den kan. Men den effektiviteten ska inte bara vara kortsiktig, utan måste också vara långsiktig, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST, och fortsätter:

– Man ska komma ihåg att det finns goda skäl att använda konsulter. Att bygga en hel verksamhet på konsulter riskerar att kunskapen försvinner från myndigheten. Och det ligger lite kortsiktig personalekonomi i det.

SVK: Har vuxit mycket på kort tid

Men Peter Wigert, som är ekonomidirektör på Svenska kraftnät, tror inte att det innebär att myndigheten är beroende av konsulter, utan snarare att det är ett sätt att säkerställa att avdelningen har den bemanning som krävs.

– Vi har valt att inte lägga ut någon av vår IT-drift och därmed har vi ett annat behov än många andra myndigheter eller företag som har lagt ut delar av IT-driften och lagt system i molnet. För oss är det viktigare att hålla detta inom väggarna.

Han beskriver också att vissa kompetenser inom IT är svåra att rekrytera, särskilt under den korta tid som Svenska kraftnäts uppdrag har växt, vilket ibland kan innebära att de måste ta in konsulter till de tjänsterna. Men han menar samtidigt att myndigheten försöker minska andelen konsulter.

– Vi har lagt ner mycket kraft på att rekrytera till IT-sektorn 2023 och fått mycket bra respons. Så 2024 ska vi minska antalet konsulter och öka antalet anställda. Balansen som har varit har varit mycket emot konsulter, men vi går successivt mot en mer balanserad situation, säger Peter Wigert.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen