Resor med vätgasflyg – snart i Sverige

S h r skulle ett v tgasdrivet trafikflygplan f r l nga distanser kunna se ut. Flytande v tgas kr ver st rre tankvolym n dagen


Inom några år kommer sannolikt vätgasflyg att bli verklighet i Sverige. Det innebär att det blir möjligt att flyga fossilfritt över korta och medellånga avstånd, enligt nya studier vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Vätgas kan produceras från både fossilfria och fossila energikällor. Fossilfritt kan innefatta solkraft, vindkraft, vattenkraft och biomassa.

Studierna visar att vätgasdrivet flyg skulle kunna stå för 97 procent av alla flygresor inom Norden år 2045. För att det ska bli verklighet måste de befintliga flygplansmodellerna antingen anpassas för vätgasframdrivning eller ersättas med helt nya modeller. Den innehåller en bränsletank som rymmer tillräckligt med bränsle och kan hålla den mycket kalla vätgasen (minus 250 grader) och även en värmeväxlare som kan värma bränslet till lämplig temperatur.

Vi räknar med att vi skulle kunna börja med den här typen av flyg i slutet av det här decenniet, runt 2028, och sedan successivt utöka det, säger Tomas Grönstedt, professor på Chalmers.

Zeppelinare

Vätgasflyg över långa sträckor är också möjliga, men då måste flygkroppen byggas om radikalt. Ett av alternativen gör att planet ser lite ut som gamla, zeppelinares luftskepp. Ett annat alternativ skulle innebära att flygkroppen blir mer futuristisk och liknar ett rymdskepp.

Men som vi ser det är vätgas främst avsedd för medel- och kortdistansflyg, säger Grönstedt.

Han påpekar att, tvärtemot vad många tror, ​​kort- och medeldistansflyg står för en majoritet av flygets utsläpp av växthusgaser. Långdistansflygningar står bara för 30–40 procent av utsläppen. Vätgas kan med andra ord potentiellt ge stora miljöfördelar.

imageproxy.a2d.tv?source=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2F4y9sz8tapgok%2Ftt sdlrM q TGgmgk%2F95741d836ee0cf935ef552299e8e94f2%2FV tgasflyg r i f rsta hand t nkt f r korta och medell nga distanser. Men flera flygplanstillverkare arbetar nu p modeller som

Vätgasflyg är i första hand avsett för korta och medellånga avstånd. Men flera flygplanstillverkare arbetar nu med modeller som skulle kunna användas för långa flygresor. Modellen på bilden är en sådan.

imageproxy.a2d.tv?source=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2F4y9sz8tapgok%2Ftt sdlrM q TGgmgk%2F95741d836ee0cf935ef552299e8e94f2%2FV tgasflyg r i f rsta hand t nkt f r korta och medell nga distanser. Men flera flygplanstillverkare arbetar nu p modeller som
Vätgasflyg är i första hand avsett för korta och medellånga avstånd. Men flera flygplanstillverkare arbetar nu med modeller som skulle kunna användas för långa flygresor. Modellen på bilden är en sådan.

Foto: Airbus/TT

Rädsla?

Något som talar emot en vätgassatsning på långdistansflygningar är att flygplanen kommer att vara så mycket olika till utseendet, vilket kanske skulle göra många rädda. Detta problem undviks på kortare avstånd.

Om flygplanen ser ut som vanliga flygplan kommer det nog att gå bra, säger Grönstedt.

Han tror att långdistansflygningar istället kommer att använda så kallat e-jetbränsle, inte perfekt men bättre ur utsläppssynpunkt än vanligt flygbränsle.

Frågan är då hur människor kommer att uppfatta vätgasflyget. Kommer man att vara rädd för att flygplanen exploderar som zeppelinerna ibland gjorde?

Nåväl, inget flygbolag kommer att vilja satsa på ett osäkert system. Om inget händer så vänjer man sig ganska snabbt, säger Grönstedt.

Fakta: Väte

Väte kan framställas på olika sätt. Biogas kan till exempel omvandlas till väte i en speciell process. El från solkraft, vindkraft och vattenkraft kan omvandlas och lagras som vätgas. Idag används väte främst inom industrin, men i framtiden kommer transportsektorn kanske att vara den viktigaste användaren. Vätgas förväntas användas både till båtar, flygplan, bilar, lastbilar och tåg.

Källa: EU


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen