Skogen borde skyddas enligt länsstyrelsen – SCA avverkade

4d81a6ca 5b45 468a a947 60744980549b


Maskinerna kapar tjocka stockar som läggs i prydliga högar.

Tallskogen på Storön söder om Bureå i Skellefteå kommun var en som håller på att försvinna ur det svenska landskapet: gammal, full av hänglav. Här fanns flera rödlistade arter som lavlav, granlav, doftskinn och gammal granbark.
“Bevarande av områdets höga naturvärden går inte att förena med skogsbruk”, skrev Länsstyrelsen i Västerbotten i en rapport 2021.
Myndigheten ville göra skog till naturreservat. Men markägarna sa nej.
– Då hade vi inte kunnat använda det. Och det vill man kunna, om man vill fortsätta ha en inkomst från skogen, säger en av markägarna, Maria Melander.

Tikhögar vid avverkningsplatsen på Storön.

Foto: Simon Eliasson

Enligt länsstyrelsen fick markägarna information om att det fanns höga naturvärden i området. Myndigheten bjöd in dem till ett möte för att informera om de olika ersättningar som fanns, beroende på hur de ville skydda sin skog. Ingen av markägarna ville delta.
– Vi kunde ha fått ersättning för skogen, men inte för marken, säger Maria Melander. Hon berättar om ett annat område som blivit naturreservat, där det nu är omöjligt att skära av sommarstugetomter till försäljning.
– Det är klart att skog måste räddas, det tycker jag också. Men när man har skog och vill ha en inkomst av den är det inte så kul om det blir ett naturreservat.

Den här tallen blev 250 år gammal, bedömer biologen Patrik Nygren.

Foto: Simon Eliasson

När DN besöker sajten är skogsmaskiner igång. Det är pappers- och skogsjätten SCA som har köpt avverkningsrätten.

I stockhögarna ligger 250 år gamla tallar och granar. Bedömningen görs av naturvårdsexperten Patrik Nygren, som under många år inventerat naturskog åt miljöorganisationer och myndigheter.
– Det är ett elände. Det är fritt fall i skogen just nu. Jag har jobbat med naturvård i 30 år och det har aldrig varit svårare än nu att skydda något. SCA avverkar en stor del av den här sista skyddsvärda skogen som de lovat enligt sin certifiering att inte ta, säger han.

Biologen Patrik Nygren har inventerat naturskogar i över 30 år.  Han ser mörkt på utvecklingen – han tror att de snart är borta, utanför strängt skyddade områden.

Foto: Simon Eliasson

SCA, som har marknadens mest respekterade hållbarhetscertifiering FSC, har i två månader nekat DN en intervju. Ola Kårén svarar slutligen i ett mejl:
Länsstyrelsen ville göra ett naturreservat. Hur kan SCA bedöma skogens värde så olika?
“Reservbildning, och vilka överväganden som gjorts i den dialogen, är en fråga mellan markägaren och länsstyrelsen”, skriver Ola Kårén.
SCA har bedömt att “objektet” inte är en nyckelbiotop och att avverkning därför inte bryter mot FSC:s regler. Ola Kårén skriver att företaget har följt lagen och lämnat kvar “träd av naturvärde” och ett stort antal stora tallar som ligger utspridda i terrängen eller i trädgrupper.
“Det skapar förutsättningar för strukturell variation i den framtida skogen.”
Åsa Stenman, handläggare på länsstyrelsen, vill inte kommentera avverkningen. Hon skriver i ett mejl till DN att myndigheten bedömde att man inte skulle driva frågan om reservat vidare, efter markägarnas nej.

Fakta.Det är så ett naturreservat bildas

Naturreservat i Sverige bildas av länsstyrelser och kommuner, men uppmaningar om att bilda naturreservat kan också komma från ideella föreningar och allmänheten. Oftast är det dock länsstyrelserna som tar initiativ till bildandet av ett naturreservat.

I samband med bildandet förhandlar länsstyrelsen med markägaren som i vissa fall får ersättning eller kan sälja marken till staten. Enligt en proposition som riksdagen röstade igenom 2022 ska arbetet med att bilda ett naturreservat bygga på frivillighet, men länsförvaltningarna har en laglig möjlighet att bilda naturreservat även om markägaren motsätter sig detta.

Källa: Naturvårdsverket

Läs mer: SCA röjer den skog företaget lovat att bevara


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen