Skogsindustrin: ”Begränsad klimatnytta att låta skogen stå”

ecf07221 11d2 41c0 a9ae 8f68c9c12933


Skogsindustrierna anser inte att minskad avverkning är ett bra sätt att öka skogens klimatnytta. Skogar som står längre än dagens standardavverkningsålder får mindre kollagring, säger Magnus Berg, chef för ekonomisk politik på Skogsindustriern.
– Förutom att äldre träd växer långsammare får man avgångar i form av skador av olika slag, säger han.

Men den aktuella forskningen visar att träd som passerat dagens skördeålder fortsätter att växa och lagra kol i minst 100 år till?
– Det är sant att träd växer så länge de lever. Tillväxten avtar dock med åldern och är klart högre i ung eller medelålders skog än i gammal. De slutliga skördeåldrarna som gäller idag är satta så att de drar fördel av en hög genomsnittlig tillväxttakt. Därför blir den totala tillväxten högre om vi successivt ersätter den gamla skogen med ny, säger han.
Hur ser du på ett förändrat skogsbruk med målet att producera mer långlivade produkter?
– Idag vet vi att vi har en högre totalproduktion i den traktskördegård vi driver. Så en övergång från det till något helt annat kommer att minska den totala tillgången på råvaror. Klimatnyttan består inte bara av kolsänkan, utan också av substitution. Om vi ​​minskar tillgången på förnybara material och förnybara produkter minskar också klimatnyttan.

Magnus Berg är ekonomisk-politisk chef på branschorganisationen Skogsindustriern.

Foto: Björn Leijon

Forskningen säger att skogen ger större klimatnytta som kolsänka än genom substitution.
– Affärsidén för våra företag är förstås att tillverka och sälja de produkter de har. Jag tror att klimatnyttan av att skogen får ta upp fossilt kol är begränsade. Det handlar om att ersätta fossilet.

Tror du att forskarna har fel?
– Jag tror att det övergripande målet i klimatarbetet är att fasa ut fossila bränslen. Lösningen på klimatproblemet är inte att skogen tar upp fossilt kol som andra släpper ut.
Vilket ansvar är skogsindustrin beredd att ta för att nå klimatmålet till 2030?
– Det är viktigt att vi arbetar med åtgärder som främjar tillväxt, både på kort och lång sikt. Det kan handla om att gödsla, men också att sköta skogarna så att de växer så bra som möjligt.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen