Totalt mobilförbud i skolan kan bli lag.

b22e2a9c ba01 4fcb 9ff4 4171331cc4ef


På Akalla grundskola i Stockholm är det sommarlov. Men en vanlig dag mitt i terminen hämtas barnens mobiltelefoner på morgonen. Eleverna får tillbaka dem först efter att skoldagen är över.

Tomas Andersson är rektor på skolan och införde regeln. Det gäller alla elever – när han började för två år sedan var det bara de yngre elevernas telefoner som samlades in.
– Det hade redan diskuterats i skolan. Vi såg att det inte var så mycket umgänge på rasterna, folk satt och pillade med sina telefoner. I dag spelar folk spel och pratar med varandra, säger Tomas Andersson.

Bild 1 av 2

Foto: Cathrine Andersson.

Bild 2 av 2

Foto: Stockholms stad

Samlingen är det inte unik för skolan. Det finns dock ingen heltäckande statistik över hur vanligt det är Skolstyrelsen publicerade en rapport i höstas där de ställde frågan om mobilförbud i en undersökning till rektorer.
Sex av tio rektorer svarade att de bestämt sig för att hämta ut mobiltelefonerna i alla årskurser för läsåret 2022/2023 och nästan två av tio hade bestämt sig för det för några årskurser. Och samlingen har blivit vanligare. I undersökningen svarade två av tio rektorer att de inte hade regeln på plats terminen innan.
Beslag av mobiltelefoner har varit möjligt sedan 2022, då en ny lag trädde i kraft som gav skolor möjlighet att hämta mobiltelefoner innan skoldagen. Samma år var det också förbjudet att använda mobiltelefoner annat än för skolarbete i skolan.

Fakta.Mobiltelefonförbud i skolor idag

I Skolverkets rapport “Fysiska insatser och disciplinära åtgärder” som publicerades i höstas svarade sex av tio rektorer att de för läsåret 2022/23 beslutat att samla in mobiltelefoner inför skoldagen för alla årskurser. Två av tio svarade att de hade bestämt sig för det för vissa årskurser.

En OECD-rapport från i våras konstaterade att ungas användning av mobiltelefoner har haft en negativ inverkan på deras lärande. I samma rapport pekas mobiltelefoner ut som en av förklaringarna till fallande resultat i den senaste Pisa-undersökningen bland 15-åringar världen över.
Även Sveriges resultat rasade. Detta har fått lagstiftare att återigen vända blicken mot mobiltelefoner. Tidöpartierna vill att insamlingen av mobiltelefoner i skolan ska bli en grundregel istället för att varje enskild rektor ska ta ställning till det. En ny lag ska utredas “inom en snar framtid”, säger regeringen till DN. Tidigare har Tidöpartierna skrev om förslaget i Aftonbladet.

Marie Nilsberth, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, tror inte att ett förbud skulle ha så stor betydelse.

Foto: Privat

Marie Nilsberth är forskare och docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hon är skeptisk till att ett uppdaterat förbud skulle ha stor betydelse.
– Det sätter mycket tilltro till förbud. Det är svårt att tro att det kommer att få så stor effekt, men det är vad som händer i klassrummet som spelar roll. Möjligheten finns redan och många skolor har redan infört en mobilfri skola, säger hon.
Hon menar att det definitivt finns situationer där eleverna koncentrerar sig bättre utan mobiltelefoner, men tror inte att förbud är lösningen:
– För mig är mobilfrågan i klassrummet väldigt mycket en normfråga, på samma sätt som kepsar eller sen ankomst är en normfråga. Många sådana frågor löses genom ledarskap och diskussion i klassrummet, säger hon.

Hon får stöd av Anita Grigic Magnusson, som är doktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sitt examensarbete har hon undersökt hur det nuvarande förbudet fungerade.

Anita Grigic Magnusson är forskare vid Göteborgs universitet.  Hennes avhandling slår fast att elever som har svårt att hantera sina telefoner fortsätter att ha dem – trots förbud.

Foto: Johan Wingborg

Enligt hennes forskning spelar det egentligen ingen roll om det är förbud eller inte – elever använder sina telefoner oavsett. Vissa lämnar in äldre telefoner eller tomma skal. Hon påpekar att mobiltelefoner inte är det enda som kan störa undervisningen eller stjäla fokus.
– Det är inte tekniken som har gjort det rörigt i klassrummen eller att eleverna inte får bra betyg, säger Anita Grigic Magnusson.
– Jag tror att det blir svårt att förbjuda den teknik som både lärare och elever använder mest. Fokus bör istället ligga på att lära sig använda mobiltelefoner på rätt sätt – ett förhållningssätt och en studieteknik: när har du telefonerna, och när tar du inte fram dem?

Fakta.Så här ser lagen ut idag

Sedan 2020 har lärare, mentorer och rektorer rätt att hämta elevers mobiltelefoner under lektionerna eller i särskilt utsatta situationer – som i omklädningsrummen under idrottslektionerna.

Sedan 1 augusti 2022 är det förbjudet att använda mobiltelefoner till annat än skolarbete i klassrummet. Samtidigt fick skolor rätten att hämta telefoner vid skoldagens början och lämna tillbaka dem först när eleverna är klara för dagen.

Tidöpartierna vill skärpa lagstiftningen så att den är grundregeln. Av särskilda skäl – som om en elev behöver telefonen för att övervaka sin diabetes – ska rektorer kunna godkänna att en elev har sin telefon under skoldagen.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen