Uppmaningen: Ändra reglerna för arbetskraftsinvandring

c0da7fdb 0f6b 4b08 85e6 bedcd6ef32a6


Slutsatsen i en färsk rapport från Svenskt Näringsliv är att Sverige behöver bli bättre på att attrahera högkvalificerad arbetskraft. Enligt rapporten skulle det vara en vinst för både företag, anställda och samhället.
Svenskt Näringsliv anser att regeringen gör för lite för att attrahera experter och högutbildade från utlandet. Höga skatter, trög bostadsmarknad och långa handläggningstider hos Migrationsverket är några av de faktorer som organisationen anser vara hinder för många företag.
– Det är företag som ofta är väldigt produktiva och viktiga för Sveriges tillväxt. Men de hittar inte den här personalen i Sverige för den finns helt enkelt inte, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Det finns redan en system med skattelättnader för utländska experter som kommer till Sverige. Expertskatten innebär att 25 procent av inkomsten är skattebefriad.
Räcker inte det?
– Nej, det är på en alldeles för hög nivå. Du måste sänka den. Egentligen behöver vi ta tag i marginalskatterna generellt, eftersom vi behöver både utländsk kompetens men också att fler väljer att utbilda sig till dessa yrken.
Varför inte utbilda inhemsk arbetskraft för dessa expertjobb istället för att importera personal?
– Jag är helt för att vi ska satsa mer på utbildning. Men det tar ofta tid. Nu är problemet att utbildningssystemet har varit alldeles för efterfrågestyrt. Du kan läsa vad du vill i princip. Och då får vi alldeles för få som läser ingenjörsutbildningar eller olika typer av yrkesutbildningar.

59a4c712 fd73 4f8b 9c2e 1027519b9ec7

Foto: Lisa Mattisson

Regeringen höjde nyligen gränsen för vad en arbetskraftsinvandrare måste tjäna för att komma till Sverige. Den nya gränsen på 35 600 kronor i månaden är, enligt Näringslivets Riksförbund, alldeles för hög och kommer att innebära problem för många arbetsgivare att hitta personal till exempelvis restaurangjobb.
Regeringen menar att den nya nivån borde leda till att arbetslösa i Sverige tar de jobben istället.
– Det är en helt felaktig uppfattning om hur jobb skapas på en arbetsmarknad. De som är marginaliserade och arbetslösa idag är ofta lågutbildade och utrikesfödda. Arbetsgivarna upplever att det är en alldeles för hög risk att anställa dem. Att välja att höja lönegolvet för arbetskraftsinvandrare kommer inte att göra det bättre för denna grupp.

understryker Sven-Olov Daunfeldt att Sverige har haft en väldigt stor flyktinginvandring och att vi har haft problem med både integration och att få ut folk i arbete.
– Men det är något helt annat än arbetskraftsinvandring där företagen hittar kompetent personal utomlands för att göra de tjänster de behöver göra för att växa och bidra till ekonomin. Det finns två helt olika typer av invandring. Tyvärr har korten blandats ihop här.
Sven-Olov Daunfeldt kallar till en politisk samling för att lägga en strategi för hur Sverige ska klara av personalförsörjningen till landets växande företag.
– Det är förstås ett svårt politiskt pussel. Men jag tycker att politiken faktiskt borde kunna samlas kring en sådan här fråga och göra det som är bäst för Sverige.

Svenskt Näringsliv menar att över hälften av deras medlemmar har problem med att hitta rätt kompetens till sina företag.

Foto: Sofia Nahringbauer/DN/TT

Trots bekymmer från Svenskt Näringsliv Sverige brukar ligga högt när det gäller att attrahera talanger. Enligt OECD är faktorer som ett inkluderande samhälle, familjevänlighet och hög levnadsstandard attraktiva faktorer. Höga skatter och ett bistert klimat är däremot avskräckande.
Men Sven-Olov Daunfeldt tycker att sådana rankningar är för trubbiga och inte fångar upp de verkliga problem som företagen står inför.
– När vi frågar våra medlemmar säger mer än hälften att de har problem med att hitta rätt kompetens och det hindrar dem från att växa.
Läs mer: Regeringen vill skärpa kraven på arbetskraftsinvandring


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen