Varning för farliga skönhetsprodukter från Asien

814deefe 4e34 4d38 a9a5 747359f92d92


I mitten av juni polisanmäldes Bianca Ingrossos företag Caia Cosmetics efter att en produkt misstänkts innehålla PFCA. Det är en mindre grupp av PFAS som är ett samlingsnamn för en rad ämnen som kan vara svåra att bryta ner i naturen och dessutom ha skadliga effekter på människor.
Bakom anmälan står Kemikalieinspektionen som varslade ytterligare fyra företag, som SR rapporterat om.
– Det är riktiga miljöföroreningar som man inte vill ha och som kommer ut i miljön. Det är klart att det är allvarligt att de finns kvar i produkterna, säger inspektör Henrik Hedlund som flaggat för att fler anmälningar sannolikt väntar.

I de aktuella fallen bland annat har myndigheten reagerat på förekomsten av ämnet perfluorononyldimetikon. Det kan bryta ner till ämnet PFOA, som är klassat som reproduktionstoxiskt och misstänkt cancerframkallande, och därför inte bör användas.

Foto: Fredrik Persson/TT

– Däremot vet vi inte om denna nedbrytning kan ske på huden vid användning, säger Henrik Hedlund.
Närmare 50 företag har granskats och reaktionerna har varierat, enligt Henrik Hedlund. Medan några har hört av sig och meddelat att de slutar sälja produkterna har andra suttit i hårkorset.
– Flera har kontaktat eller svarat via sin leverantör att de inte delat bedömningen att det är en begränsad PFAS som omfattas av dessa regler.
Han säger att vissa företag måste ha fått information om att det är okej, medan andra sannolikt saknade medvetenhet eller missförstod reglerna.
När det kommer till att utreda hälsoeffekter landar ofta bollen hos Läkemedelsverket, där Elmira Tavoosi är utredare. Hon understryker att det finns tusentals PFAS-ämnen och kan inte kommentera de granskade produkterna.
– Generellt kan vi säga att mängden PFAS som vi kan få i oss efter att ha använt kosmetika är lägre än den dos som behövs för att orsaka negativa hälsoeffekter. Som konsument ska man inte behöva vara orolig, säger hon.

Utredare och toxikolog Elmira Tavoosi.


Den ökade e-handeln med billiga Kinesiska produkter är en annan huvudvärk där Läkemedelsverket ofta ser stora brister för kosmetiska produkter tillverkade utanför EU.
– Om man riktar sig till europeiska konsumenter måste man följa europeiska regler, men vi vet att det finns många brister och vi försöker jobba proaktivt.

Elmira Tavoosi säger att problemen handlar om allt från felaktigheter i märkning, förbjudna ämnen, bristande dokumenterad säkerhet och att produkterna inte är registrerade i det europeiska kosmetikaregistret.
Är det farligt?
– Det beror på vilka ämnen det är och koncentrationen. Men om du inte följer reglerna är produkten inte okej. Vi har hittat hudblekningsprodukter med kvicksilver i som är farliga för både hälsa och miljö.
Elmira Tavoosi säger att hudblekningsprodukter med olagligt innehåll är relativt vanliga, särskilt de som importeras från Asien men även andra delar av världen. 2021 genomfördes ett projekt där myndigheten upptäckte mycket höga halter av kvicksilver i tre produkter.
Förra året stoppade den svenska tullen även flera ton farliga skönhetsprodukter som hudkrämer, babypuder och lösögonfransar. I en försändelse på fyra ton från Dubai, innehållande bland annat parfym, visade sig 113 av 400 produkter innehålla Lyral eller Lilial.
Ämnena är totalt förbjudna och får inte användas i kosmetika eftersom de är mycket allergiframkallande.
Elmira Tavoosi uppmanar konsumenter att vara försiktiga.
– Fråga dig själv vem som ligger bakom produkten, varifrån den skickades och om den är för billig för att vara sann.

Tillsyn och PFAS

Kemikalieinspektionen gör en inspektion av företag som säljer kosmetika som en del av ett större EU-gemensamt projekt. De har granskat 47 företag och åtalat fem av dem. Denna typ av misstänkt brott kan leda till böter eller fängelse.

PFAS är ett samlingsnamn för en ämnesgrupp med över 10 000 identifierade ämnen. Gemensamt för dem är att de är väldigt svåra att bryta ner och vissa kan ha skadliga effekter, både för människor och miljö. Kemikalieinspektionen har bland annat reagerat på förekomsten av perfluoronyldimetikon, som kan brytas ner till perfluoroktansyra (PFOA), som är klassad som reproduktionstoxisk och misstänkt cancerframkallande. Det är förbjudet att sälja kosmetiska produkter som innehåller PFOA, PFOA-salter och PFOA-relaterade ämnen.

EU har tagit fram ett brett begränsningsförslag för PFAS, som bland annat regleras i REACH- och POP-förordningen.

Läkemedelsverket har även tillsyn över skönhetsbranschen, bland annat via en EU-förordning om kosmetiska produkter.

Utgångspunkten är att en kosmetisk produkt ska vara säker för människors hälsa under normal eller förutsebar användning av produkten. Ansvariga företag ska ta fram ett vetenskapligt dokument/säkerhetsrapport där det framgår att just deras produkt är säker.

Källa: Kemikalieinspektionen/Läkemedelsverket

Under förra året genomförde Läkemedelsverket 105 tillsynsärenden och knappt 400 kontroller av kosmetiska produkter.
– Cirka 92 procent av dessa uppfyllde inte regelverket vid granskningstillfället, säger Elmira Tavoosi.
I 30 procent av fallen har företagen vidtagit korrigerande åtgärder, men flertalet fall har krävt ytterligare handpåläggning i form av beslut. Det handlade i första hand om att förbjuda import av defekta kosmetiska produkter till Sverige.


Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Lämna ett svar

Upptäck mer från idag nyheter

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa

Rulla till toppen